23/07/2020 16:57
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản (cv 207/NHPT.CBA-TD)

Tài sản là máy móc thiết bị và phương tiện vận tải thuộc tài sản thế chấp của dự án “Khai thác và sản xuất Ferro Mangan, Silico Mangan và Mangan Hoàn Nguyên” do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Miền núi làm chủ đầu tư. Với thông tin về tài sản như sau:
1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:
Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản thế chấp thuộc quyền xử lý của Ngân hàng.
2. Hình thức đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá từng lô;
3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đăng ký mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong thời hạn quy định trong thông báo đấu giá, tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 03 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.
6. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 29 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2020, tại thành phố Cao Bằng và xã Vĩnh Quý huyện Hạ Lang.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 03 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 05 tháng 8 năm 2020 Nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy chế cuộc đấu giá. 
8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố kết quả:
- Thời gian: Từ 8 giờ 30' ngày 06 tháng 8 năm 2020.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh  Cao Bằng.
Địa điểm: SN 040, phố cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
9. Thông tin liên hệ:
Mọi Chi tiết xin liên hệ:
- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Cao Bằng
Địa chỉ: Số 032 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng 
Số điện thoại: 0206.3.853671.
                   hoặc:   0915.828.168 (Bùi Duy Hưng – Cán bộ tín dụng).
                               0912.695.199 (Nông Thị Thu – TP Tín dụng).
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; 
Địa chỉ: SN 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh 
Cao Bằng
Số điện thoại: 0206.3.855032.
Tìm theo ngày :